โรค ALS: อาการแรกสาเหตุและการรักษา - โรคความเสื่อม

อาการและการรักษา Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
Amyotrophic lateral sclerosis หรือที่รู้จักกันในชื่อ ALS เป็นโรคความเสื่อมที่ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อในการทำงานง่ายๆเช่นการเดินการพูดหรือการเคี้ยว ดูอาการแรกของโรคนี้และวิธีการ