แบบฝึกหัดที่ถูกระงับไว้ทำที่บ้าน - การออกกำลังกาย

แบบฝึกหัดที่ถูกระงับไว้ทำที่บ้านตัวเลือกของบรรณาธิการ
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
การออกกำลังกายบางอย่างที่สามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้เทปอาจเป็นการนั่งยองการพายเรือและการงอเป็นต้น การฝึกที่ถูกระงับด้วยเทปคือการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ดำเนินการโดยรับน้ำหนักของร่างกายและช่วยให้คุณออกกำลังกายกล้ามเนื้อและข้อต่อทั้งหมด