BACH ดอกไม้: สิ่งที่พวกเขาสำหรับและวิธีการดื่ม - การแพทย์ทางเลือก

ดอกไม้ Bach: สิ่งที่พวกเขากำลังและวิธีการใช้ตัวเลือกของบรรณาธิการ
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
florals Bach เป็นสาระสำคัญของดอกไม้และพืชที่สามารถใช้เป็นการรักษาเสริมกับโรคและความไม่สมดุลทางอารมณ์ พวกเขาไม่มีผลข้างเคียงหรือ contraindications และสามารถใช้โดยทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็ก การบำบัดด้วยดอกไม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติและใช้สาระสำคัญ 38 ชนิดในแต่ละสาระสำคัญแต่ละอันมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันและสามารถนำมาผสมกันหรือผสมขึ้นอยู่กับอาการหรืออารมณ์ที่รู้สึกได้ในเวลานั้น หนึ่งในหลักการของ Bachs คือสภาพอารมณ์ของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลต่อความผาสุกทางร่างกายโดยการผลิตหรือบ่มเพาะความเจ็บป่วย คิดบวกคิดว่าจะช่วยรักษาความเจ็บป่วยและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความคิดเชิงลบอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยทาง