วิธีการทราบค่าใช้จ่าย CALORIC - การออกกำลังกาย

หาจำนวนแคลอรี่ที่คุณใช้จ่ายต่อวันตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิธีการควบคุมความวิตกกังวลด้วยการทำสมาธิ
วิธีการควบคุมความวิตกกังวลด้วยการทำสมาธิ
ความลับที่ไม่ได้รับไขมันคือการกินปริมาณแคลอรี่เท่ากันที่คุณใช้จ่ายต่อวัน โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่อายุ 35 ปีที่น้ำหนัก 60 กก. ซึ่งไม่มีกิจกรรมทางกายและผู้ที่ทำงานอยู่ต้องใช้พลังงานประมาณ 2000 แคลอรี่เพื่อให้อยู่รอดและเราเรียกค่าใช้จ่ายพลังงานพื้นฐานนี้ว่า ปริมาณนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของอวัยวะและระบบทั้งหมดและเมื่