โปรแกรมประยุกต์ของ CHROMOTHERAPY - การแพทย์ทางเลือก

สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการทำโครเมตเตอร์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
Chromotherapy คือการรักษาที่ใช้สีต่างๆเช่นสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีเขียวหรือสีส้มเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจโดยแต่ละสีมีฟังก์ชันการรักษาที่แตกต่างกัน เรียนรู้ความหมายของสีในการบำบัดสี ในการบำบัดนี้คุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆเช่นโคมไฟสีเสื้อผ้าอาหารหน้าต่างสีหรือน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ประโยชน์ของการบำบัดด้วยสีหรือการบำบัดสีจะช่วยให้บุคคลต่างๆสามารถสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตกแต่งภายในได้ดีและเข้าใจว่าสิ่งนี้มีผลต่อพฤติกรรมอย่างไร ประโยชน์คืออะไร Chromotherapy เป็นกลยุทธ์การบำบัดทางจิตวิทยาที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้: บรรเทาอาการของโรคบางชนิดผ่านทางสีที่ร่างกายดูดซึม การปรับปรุงส