สิ่งที่เป็นและวิธีการทำความเข้าใจก๊าซในหลอดเลือดแดง - การวินิจฉัย

ก๊าซในเลือดแดงคืออะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
ก๊าซในเส้นเลือดแดงเป็นแบบทดสอบเลือดที่ผู้ป่วยมักใช้ในแผนกเร่งรัดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นอย่างถูกต้องและประเมินความต้องการออกซิเจนเพิ่ม นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบที่สามารถขอได้ในระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อทางเดินหายใจไตหรือร้ายแรงรวมทั้งเพื่อตรวจสอบว่าการรักษานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่และดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อ การปลดประจำการของผู้ป่วย การสอบทำอย่างไร? การวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงจะกระทำโดยการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดแดงของแขนหรือขา คอลเลกชันประเภทนี้ค่อนข้างเจ็บปวดเนื่องจากเป็นคอลเลกชันที่รุกร