การสังเคราะห์สมอง: การบ่งชี้และวิธีการทำ - การวินิจฉัย

Brain Scintigraphy คืออะไรและทำอย่างไร?ตัวเลือกของบรรณาธิการ
7 ประโยชน์ของ Jabuticaba
7 ประโยชน์ของ Jabuticaba
สมอง scintigraphy หรือที่รู้จักกันดีที่สุดในการถ่ายภาพ (SPECT) คือการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนโลหิตและการทำงานของสมองและมักจะทำเพื่อช่วยในการระบุหรือการติดตามของโรคความเสื่อมของสมอง, เช่นโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือเนื้องอกโดยเฉพาะเมื่อการตรวจอื่น ๆ เช่น MRI หรือ CT scan ไม่เพียงพอที่จะยืนยันข้อสงสัย การตรวจสอบการทำ scintigraphy ของสมองทำได้โดยการฉีดยาที่เรียกว่า radiopharmaceuticals หรือ radiotracer ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ในเนื้อเยื่อสมองทำให้สามารถสร้างภาพในเครื่องได้ การทำ scintigraphy ทำโดยแพทย์และสามารถทำได้ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ทำข้อสอบยานิวเคลียร์โดยมีคำร้องขอทางการแพ