7 สถานการณ์ที่ไม่แนะนำให้ออกกำลังกาย - การออกกำลังกาย

เมื่อไม่ได้ระบุการออกกำลังกายตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนื่องจากวัยรุ่นมีอาการนอนหลับมากเกินไป
เนื่องจากวัยรุ่นมีอาการนอนหลับมากเกินไป
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ระบุไว้สำหรับทุกคนเนื่องจากรับประกันประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ อย่างไรก็ตามการฝึกการออกกำลังกายอาจไม่ได้ระบุไว้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการผ่าตัดเป็นต้น ตรวจสอบสถานการณ์บางอย่างใน