สาเหตุและการรักษาความจำเสื่อม - อายุรแพทย์

ความจำเสื่อมประเภทและการรักษาเพื่อฟื้นความจำคืออะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
ความจำเสื่อมคือการสูญเสียความทรงจำที่สามารถคงอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงหรือเป็นแบบถาวร ความจำเสื่อมมีหลายประเภทและการรักษาอาจไม่สามารถทำให้อาการนี้กลับไปได้อย่างสมบูรณ์