วิธีดูแลเด็กที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง - อายุรแพทย์

วิธีดูแลเด็กที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสอบที่ยืนยันวัยหมดประจำเดือน
การสอบที่ยืนยันวัยหมดประจำเดือน
ในการดูแลเด็กที่มีความดันโลหิตสูงสิ่งสำคัญคือต้องประเมินความดันโลหิตอย่างน้อยเดือนละครั้งที่ร้านขายยาในระหว่างการปรึกษากับกุมารแพทย์หรือที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ความดันกับผ้าพันแขนของทารก โดยทั่วไปเด็กที่มีแนวโน้มที่จะ