อาหารที่อุดมด้วยวาลีน - อาหารและโภชนาการ

อาหาร Valine อุดมตัวเลือกของบรรณาธิการ
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
อาหารที่อุดมด้วยวาลีน ได้แก่ ไข่นมและอนุพันธ์ Valine ทำหน้าที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและ tonicity นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการรักษาหลังการผ่าตัดบางอย่างเนื่องจากช่วยเพิ่มคุณภาพของการฟื้นฟูเนื้อเยื่อ อย่างไรก็ตามการเสริมด้วยวาลิตต้องมาพร้อมกับนักโภชนาการ Valine มักมีอยู่ในอาหารเสริมเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเช่น BCAA ซึ่งสามารถทำก่อนหรือหลังการฝึกได้ประมาณ 5-10 กรัมต่อวันตามน้ำหนักและประเภทของการฝึกอบรมในปัจจุบัน อาหาร Valine อุดม อาหารอื่น ๆ ที่อุดมด้วย Valine รายชื่ออาหารที่อุดมไปด้วย Valina อาหารหลักที่อุดมด้วยวาลีน ได้แก่ เนื้อปลานมโยเกิร์ตเนยแข็งและไข่เป็นต้นซึ่งเป็นอาหารที่อุดมด้วยโ