โรคปอดบวมในชุมชน: อาการและการรักษาคืออะไร - โรคทางเดินหายใจ

โรคปอดบวมในชุมชน: อาการและการรักษาคืออะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
การสอบที่ยืนยันวัยหมดประจำเดือน
การสอบที่ยืนยันวัยหมดประจำเดือน
โรคปอดบวมในชุมชนคือการติดเชื้อและการอักเสบของปอดที่ได้มาจากชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumoniae ทำความเข้าใจว่าโรคปอดบวมในชุมชนคืออะไรอาการเป็นอย่างไรการวินิจฉัยเกิดขึ้นได้อย่างไร