น้ำบอริก: มันคืออะไรมีไว้เพื่ออะไรและมีความเสี่ยง - อายุรแพทย์

น้ำกรดบอริกคืออะไรมีไว้ทำอะไรและมีความเสี่ยงตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิธีการควบคุมความวิตกกังวลด้วยการทำสมาธิ
วิธีการควบคุมความวิตกกังวลด้วยการทำสมาธิ
น้ำบอริกเป็นสารละลายที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพและน้ำยาฆ่าเชื้อและสามารถใช้ได้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการใช้สารละลายนี้ยังคงมีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นกรดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและอาจเป็นไปได้