การตรวจ RETROSIGMOIDOSCOPY: เมื่อจำเป็นและทำอย่างไร - การวินิจฉัย

Retinosigmoidoscopy คืออะไรและสำหรับอะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
Retinosigmoidoscopy เป็นการตรวจสอบเพื่อบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงหรือโรคที่มีผลต่อส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ เพื่อให้บรรลุผลมันจะแนะนำผ่านทางทวารหนักหลอดที่สามารถยืดหยุ่นหรือแข็งมีกล้องในปลายสามารถตรวจหาแผล polyps เลือดออก foci หรือเนื้องอกเช่น แม้ว่าจะเป็นการตรวจสอบคล้ายกับ colonoscopy การตรวจ rectosigmoidoscopy จะมีลักษณะเฉพาะโดยการดูเฉพาะไส้ตรงและเครื่องหมายลำไส้ใหญ่ที่คล้ายคลึงกันโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ซม. ของลำไส้ นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องล้างลำไส้ที่สมบูรณ์อดอาหารหรือยาระงับประสาทเช่นเดียวกับกรณีที่มี colonoscopy ตรวจสอบสิ่งที่เป็นสำหรับและวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับ colonoscopy มันคืออะไรสำหรับ Retr