5 CARES เพื่อต่อสู้กับฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในครรภ์ - การตั้งครรภ์

5 cares เพื่อต่อสู้กับฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในครรภ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การรักษาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความเยือกเย็นใบหน้าและความเยาว์วัย
การรักษาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับความเยือกเย็นใบหน้าและความเยาว์วัย
การรู้ว่าจะดูแลฟันของคุณในระหว่างตั้งครรภ์ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคในช่องปากเช่นโรคเหงือกอักเสบและโพรงฟันซึ่งพบได้บ่อยในช่วงตั้งครรภ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการอาเจียนบ่อยครั้งและความรู้สึกอยากอาหารหวาน นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับฟันในระหว่างตั้งครรภ์ช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยและมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นหรือการได้ยิน ดังนั้นในระหว่างตั้งครรภ์ผู้หญิงควรรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีควรรับประทานอาหารที่สมดุลและปรึกษาทันตแพทย์ก่อนตั้งครรภ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในปาก แม้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลฟันของคุณคือการแปรงฟันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน แต่มี 5 ข้อควรระวังที่จำ