รู้ไหมว่าคอปิ่นเป็นอันตรายหรือไม่ - ความอยากรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
ตั้งครรภ์ไปหาหมอฟันได้ไหม?
การจับคออาจเป็นอันตรายหากทำไม่ถูกต้องหรือหากเกิดขึ้นบ่อยๆ นอกจากนี้ถ้าทำด้วยแรงมากเกินไปสามารถทำร้ายเส้นประสาทในสถานที่ซึ่งอาจเป็นความเจ็บปวดอย่างมากและทำให้การเคลื่อนไหวของคอลำบากหรือเป็นไปไม่ได้ รู้สึกว่าคุณต้อง snap คอของคุณอาจเป็นผลมาจาก hypermobility ซึ่งเมื่อข้อต่อของคุณมีช่วงของการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ เมื่อคอหักบ่อยเกินไปเอ็นของข้อต่ออาจถูกยืดออกอย่างถาวรและมีความเสี่ยงในการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น รู้ว่ามันคืออะไรอาการและวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้คอมีหลอดเลือดที่สำคัญหลายชนิดซึ่งสามารถเจาะได้เมื่อคอถูกตัดแข็งเกินไปหรือบ่อยเกินไปและการแข็งตัวของเลือดอาจเกิดขึ้นในหลอดเล