การระบายอากาศแบบไม่รุกล้ำคืออะไรประเภทและมีไว้เพื่ออะไร - โรคทางเดินหายใจ

การระบายอากาศแบบไม่รุกล้ำคืออะไรประเภทและมีไว้เพื่ออะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนื่องจากวัยรุ่นมีอาการนอนหลับมากเกินไป
เนื่องจากวัยรุ่นมีอาการนอนหลับมากเกินไป
การช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ NIV ประกอบด้วยวิธีการช่วยหายใจโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้นำเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเช่น CPAP และ BiPAP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักและข้อบ่งชี้