การรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19): การดูแลและเวลาที่ควรไปโรงพยาบาล - ไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)

วิธีการรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
แก้ไขบ้านสำหรับหมัด
การรักษา COVID-19 จะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของอาการ ในกรณีที่ไม่รุนแรงที่สุดการรักษาสามารถทำได้ที่บ้านในขณะที่การติดเชื้อที่ร้ายแรงที่สุดการรักษาจะต้องทำขณะอยู่ในโรงพยาบาล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษา