การสอบ HCV คืออะไรมีไว้ทำอะไรและทำอย่างไร - การทดสอบการวินิจฉัย

การสอบ HCV คืออะไรมีไว้ทำอะไรและทำอย่างไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
สิ่งที่อาจเป็นเหงื่อเย็นและอาการอะไร
สิ่งที่อาจเป็นเหงื่อเย็นและอาการอะไร
การตรวจ HCV มีไว้เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อจากไวรัส HCV ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบซีและสามารถทำได้โดยการวัดการต่อต้านไวรัสตับอักเสบซีในเลือดหรือโดยการระบุไวรัส ทำความเข้าใจว่าการตรวจ HCV นั้นทำอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร