ฮอร์โมนและหน้าที่ของพวกเขา - ชีวิตที่สนิทสนม

อะไรคือฮอร์โมนเพศหญิงและสิ่งที่พวกเขาทำตัวเลือกของบรรณาธิการ
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
อาการ, สาเหตุและการรักษาความดันโลหิตสูง
ฮอร์โมนเพศหญิงหลัก ได้แก่ ฮอร์โมน เอสโตรเจน และ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโร นซึ่งผลิตในรังไข่เข้าสู่วัยที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นและได้รับความแปรผันอย่างสม่ำเสมอในระหว่างวันของผู้หญิง ปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงลดลง ได้แก่ ช่วงเวลาของวันรอบประจำเดือนสถานะทางสุขภาพวัยหมดประจำเดือนการใช้ยาความเครียดปัจจัยทางอารมณ์และการตั้งครรภ์ ฮอร์โมนหญิงมีหน้าที่แตกต่างกัน: 1. โปรเจสเตอโรน Progesterone เป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการควบคุมวัฏจักรระดูของสตรีและเตรียมมดลูกให้ได้รับไข่ที่ปฏิสนธิป้องกันไม่ให้ร่างกายถูกไล่ออกจากร่างกายและมีความสำคัญมากในกระบวนการตั้งครรภ์ โดยปกติระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเพิ่มขึ้นหลัง