คาร์โบไฮเดรต (แบบง่ายและซับซ้อน) คืออะไรประเภทและมีไว้เพื่ออะไร - อาหารและโภชนาการ

คาร์โบไฮเดรต (แบบง่ายและซับซ้อน) คืออะไรประเภทและมีไว้เพื่ออะไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
5 การเยียวยาธรรมชาติสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
5 การเยียวยาธรรมชาติสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
คาร์โบไฮเดรตหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือแซคคาไรด์เป็นโมเลกุลที่มีอยู่ในอาหารที่มีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เข้าใจดีขึ้นถึงความแตกต่างระหว่างคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนว่ามีไว้เพื่ออะไรและ